Zwroty i reklamacje

  

Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna:Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta"   Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy,a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. KLIKNIJ - pobierz druk oświadczenia

 

2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy.

 

5. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.

 

6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca.Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

 

 

Procedura reklamacji   

 

  • W przypadku naszej pomyłki podczas pakowania, lub towar z defektem fabrycznym koniecznie się z nami skontaktuj pod adres mailowy: sklep@v-kei.pl , w mailu koniecznie podaj swój numer zamówienia, oraz opisz problem.
  • Jeśli reklamacje dotyczy uszkodzonego towaru, lub z powodu wady fabrycznej - możesz wysłać nam na maila zdjęcia uszkodzeń - ułatwi i skróci nam to rozwiązanie sprawy.W innym przypadku reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary .