Regulamin zamówień indywidualnych

                                   REGULAMIN ZAMÓWIEŃ INDYWIDUALNYCH

 1. Regulamin dotyczy indywidualnych zamówień, które można składać przy okazji dostaw towaru do sklepu V-Kei.

 2. Złożenie indywidualnego zamówienia oznacza przyjęcie w całości niniejszego regulaminu.

 3. Przez "zamówienie indywidualne" należy rozumieć zamówienie artykułu lub artykułów przez klienta, których sklep nie posiada lub nie posiada w danym momencie w swoim asortymencie i zostaną one sprowadzone na życzenie klienta od dostawcy sklepu.

                                                  DOSTĘPNOŚĆ TOWARU

 1. Składający zamówienie indywidualne może zamawiać spośród asortymentu wyszczególnionego w kategorii ''Zamówienia indywidualne'' znacznej części asortymentu producenta/dostawcy w dowolnej ilości i po podanych na stronie cenach.

 2. Sklep V-Kei zastrzega, że zrealizuje zamówienie pod warunkiem, że towar jest dostępny u producenta i dostawców. Sklep V-Kei nie posiada możliwości monitorowania stanów magazynowych naszych dostawców i aktualizacji na bieżąco tych danych na stronie www.v-kei.pl W przypadku braku zamówionego przez klienta towaru zamówienie zostaje anulowane a należność za zamówienie niezwłocznie zwrócona zamawiającemu.

                                                  PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie indywidualne narzuca konieczność dokonania przedpłaty na konto firmy Visual Kei w wysokości pełnej kwoty lub 50% wartości zamówienia. System zaliczek jest dla nas gwarancją, że sprowadzony przez nas na zamówienie towar znajduje swojego odbiorcę. Po złożeniu zamówienia sklep V-Kei prześle potwierdzenie zamówienia z wszelkimi danymi do dokonania przedpłaty.

 2. Dzień zamówienia przez sklep towaru ( jest on podawany w opisie towaru ), który jest jednocześnie momentem rozpoczęcia realizacji zamówień jest ostatnim terminem wpłaty zaliczek. Oznacza to, że zaliczki za zamówione towary powinny wpłynąć na rachunek sklepu najpóźniej do godziny 18 tego dnia.

 3. Zamówienia, za które sklep nie otrzyma zaliczek lub otrzyma je po wskazanym terminie nie będą realizowane.
  Zaliczki, które wpłyną po terminie zostaną zwrócone w przeciągu 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przelewem bankowym na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy.

 4. W przypadku rezygnacji z zakupu w trakcie realizacji zamówienia (po zamówieniu przez sklep towaru) sklep nie zwraca zaliczek.

 5. W przypadku braku zamówionego przez klienta towaru zaliczki zostaną zwrócone w przeciągu 3 dni roboczych od dnia, w którym V-Kei uzyskał informację o braku zamówionego towaru a najpóźniej od dnia, w którym dostawa przybyła do sklepu, przelewem bankowym na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy.

 6. Pozostałą część należności za zamówiony towar należy wpłacić na rachunek sklepu wskazany w potwierdzeniu zamówienia po przybyciu dostawy do siedziby sklepu.
  O przybyciu dostawy z zamówionymi artykułami zawiadamiamy naszych klientów w przeciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania towaru
  w sposób wybrany przez zamawiającego (telefon, email, ), jednocześnie prosząc o wpłacenie pozostałej kwoty za zamówiony towar na rachunek sklepu. Po otrzymaniu płatności wysyłamy zamówiony towar w przeciągu jednego dnia roboczego.

 7. Opłata za wysyłkę zależy od rodzaju wysyłki oraz wartości zamówienia i należy ją doliczyć do wartości zamówienia.  Pełny opis rodzajów wysyłki w dziale Koszty i sposoby wysyłki .

                                               CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Czas realizacji indywidualnych zamówień wynosi do 3/8 tyg. Czas realizacji zamówień obejmuje zamówienie i zapłatę za towar przez sklep, transport do Polski, uzyskanie odpowiednich pozwoleń importowych, czynności celne oraz wysyłkę do klienta.

 2. W przypadku nie dotrzymania przez V-Kei 3/8 tygodniowego (w zależności od kraju dostawcy) czasu realizacji zamówień zamawiający ma prawo wystąpić o anulowanie zamówienia i zażądać zwrotu zaliczki. Zaliczki zostaną zwrócone w przeciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia przez zamawiającego o zwrot zaliczki, przelewem bankowym na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy.

                                       SPOSÓB ZŁOŻENIA I AKTUALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1.  Zamówienia można składać logując się do swojego konta osobistego , mailem na adres sklep@v-kei.pl lub telefonicznie.

  W wiadomości zamówieniowej należy podać:

  a) imię i nazwisko zamawiającego
  b) kompletne dane do wysyłki (imię i nazwisko odbiorcy, jeśli są inne niż zamawiającego oraz dokładny adres wraz z kodem pocztowym)
  c) pełną nazwę oraz ilość zamawianego towaru
  d) rozmiar, kolor i inne cechy, które dotyczą zamawianego towaru
  e) numer kontaktowy (najlepiej telefon komórkowy)

 2. W przypadku zamiaru zmiany treści zamówienia lub rezygnacji z niego należy wysłać wiadomość na adres: sklep@v-kei.pl.

 3. By zamówienie zostało zmienione lub anulowane wiadomość musi dotrzeć na naszą skrzynkę mailową przed godziną 18 w dniu,w którym zamawiamy towar u dostawcy. Po tym terminie zamówienia będą realizowane bez możliwości ich zmiany.

                                                  REKLAMACJA I ZWROTY

 1. Nie ma możliwości zwrotu ani wymiany żadnych z zakupionych na "indywidualne zamówienie " towarów. Zakupione w ten sposób artykuły to sprowadzone z zagranicy, przy okazji regularnych dostaw do sklepu, na specjalne życzenie zamawiającego towary, które normalnie nie znalazłyby się w ofercie sklepu. Zgodnie z ustawą  "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" 10 dniowe prawo zwrotu towaru zakupionego na odległość nie ma zastosowania w przypadku towarów ściśle związanych z osobą zamawiającego. Za takie uważa się towary sprowadzone lub wykonane na zamówienie.

  Zakup na indywidualne zamówienie pociąga za sobą pewne ryzyko, dlatego prosimy o rozważne i przemyślane decyzje.


   


 

Jeśli po zapoznaniu się z regulaminem posiadasz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, dotyczących "indywidualnych zamówień" proszę koniecznie do nas napisz przed złożeniem zamówienia.